… Det er som om Eriksen legger slør på slør over fragmenter av minner, av rester av følelser, i sine malerier. Og hele tiden viser han menneskets fundamentale ensomhet: det er alene med sine følelser og sine opplevelser – de kan bare kommuniseres på et annet plan, som er maleriets…

…en av våre fineste nonfigurative malere…

Trond Borgen, Stavanger Aftenblad

Roar Werner Eriksen
Født: Oslo 1948
Adresse: Harald Hårfagres gate 10 D, 0363 Oslo
Atelier: Nedre Rommen 5e, 0988 Oslo
Atelier Sverige: Tanum.
Telefon: +47 93 21 94 67
email: ro-we-er@online.no